Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. nositelj je ovlaštenja za obavljanje poslova u području planiranja zaštite i spašavnja od 2008. godine.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite izrađujemo slijedeće planske dokumenate :

 • procjene rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • planove djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • zajedničke plane djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga
 • operativne planove civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
 • procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • operativne planove pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Od 2008. godine pa do danas tvrtka je izradila više od 100 dokumenata iz područja planiranja zaštite i spašavanja. Tvrtka je izrađivala Procjene i Planove iz područja zaštite i spašavanja kako za Županije, Općine, Gradove tako i za pravne subjekte. Višegodišnja suradnja sa Županijama, Općinama, Gradovima i pravnim osobama znak je kvalitete i povjerenja.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite naš partner u planiranju zaštite i spašavanja !

Reference :

Požeško-slavonska županija
Šibensko-kninska županija

Grad Šibenik

Grad Našice

Grad Beli Manastir

Općina Petrijevci

Općina Darda

Općina Draž

Općina Antunovac

Općina Brestovac

Općina Jarmina
Općina Šodolovci

Općina Semeljci

Općina Trpinja

Općina Bizovac

Općina Viljevo

Općina Jagodnjak

Općina Drenje

Općina Vladislavci

Općina Viškovci

 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions