Sukladno čl. 20 Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža uslugu obavljanja poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara za tvrtke razvrstane u III. i IV. kategoriju ugroženosti od požara.

Nakon što se odlučite za suradnju s našom tvrtkom, ZaštitaInspekt d.o.o. imenovat će stručnjaka sa položenim stručnim ispitom djelatnika odgovornih za zaštitu od požara u pravnim osobama i stručnim službama.

Kontinuirano praćenja zaštite od požara u Vašoj tvrtci od strane našeg stručnjaka pridonijet će povećanju sigurnosti te djelovati u smjeru smanjenja ozljeda na radu i materijalnih troškova koji mogu proizaći kao posljedica požara.

Obratite nam se s povjerenjem !
  • Tel: 031 250 510
    Fax: 031 250 515

  • Reisnerova 95a
    31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions