Ovlašteni smo od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) za energetske preglede
 javne rasvjete (br.ovlaštenja : P-100/2011)


Svrha provođenja energetskog pregleda javne rasvjete
je preporučiti korisniku mjere za poboljšanje stanja, te stvoriti kvalitetnu podlogu za izradu projektne dokumentacije za primjenu konkretnih mjera energetske uštede.

Analiza sustava javne rasvjete s prijedlogom za primjenu mjera energetske učinkovitosti mora uvažiti svjetlotehničke zahtjeve za cestovnu rasvjetu, koji su bitni za prometnu sigurnost, kao i zahtjeve za smanjenje svjetlosnog onečišćenja. Uvjet prometne sigurnosti je usklađivanje postojećeg sustava rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladno normi HRN EN 13 201. 

Primjenjeni propisi :

 • Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)

Rok provedbe :

 • Sukladno Zakonu javni sektor dužan je napraviti prvi energetski pregled javne rasvjete do 1. srpnja 2015.

Periodični pregled javne rasvjete :

 • Sukladno Zakonu javni sektor dužan je provoditi energetske preglede javne rasvjete jednom u 5 (pet) godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.    
  


Od 2014. godine stručnjaci iz tvrtke ZaštitaInspekt d.o.o. proveli su 11 energetskih pregleda javne rasvjete na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Reference : 

 • Općina Tovarnik - naselje Tovarnik i Ilača
 • Općina Lovas - naselje Lovas i Opatovac
 • Općina Tompojevci - naselje Berak, Čakovci, Mikluševci, Tompojevci i Bokšić
 • Općina Petrijevci - naselje Petrijevci i Satnica
 • Općina Donji Andrijevci - naselje Donji Andrijevci
 • Općina Sikirevci - naselja Sikirevci i Jaruge
 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions