Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

ZaštitaInspekt d.o.o. svojom djelatnošću u potpunosti pokriva sva područja zaštite od požara i posjeduje ovlaštenje izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske. Svojim dugogodišnjim iskustvom i vrhunskim stručnjacima jamčimo kvalitetnu i brzu uslugu.

Usluge koje pružamo iz područja Zaštite od požara :


Obratite nam se s povjerenjem!


 
 

Reference :

INA d.d.
HEP d.d.

HŽ Cargo d.d.

Đuro Đaković d.d.

Hrvatske auto ceste d.o.o.

NEXE Grupa 

Klinički bolnički centar Osijek

Opća županijska bolnica Vinkovci 

Mlinar d.d.

Centar Škojo d.o.o.

Hotel Osijek d.o.o.

Opeka d.d.

Agronom d.o.o.

Karolina d.o.o. 
Plamen d.o.o.
Spin Valis d.o.o.
Metalija trans d.o.o.
Tang Nova Gradiška d.o.o.
Elektrotermički sustavi d.o.o.
Grad Beli Manastir, Lipik, Pakrac
50-tak osnovnih i srednji škola na području Osječko baranjske, Vukovarsko srijemske i Požeško slavonske županije
i mnogi drugi.

  • Tel: 031 250 510
    Fax: 031 250 515

  • Reisnerova 95a
    31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions