Uspješno proveden postupak akreditacije

Uspješno proveden postupak akreditacije

Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. je u ožujku 2017.godine uspješno provela proširenje opsega akreditacije ispitnog laboratorija na sljedeće metode :

- ispitivanje NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA prema normi HRN HD 60364-6:2016
- ispitivanje SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA prema normi HRN EN 62305-3:2013
- ispitivanje VENTILACIJSKIH SUSTAVA prema normi HRN EN 12599:2013, HRN EN 14134:2004 i HRN EN 16211:2015

Temeljem Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15. pravna ili fizička osoba (obrtnik) od 1. lipnja 2017. godine može obavljati poslove ispitivanja i/ili prethodnih istraživanja :

- ako je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize,
- ima potvrdu o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za ispitivanja i
- osigura stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja.

Stručno savjetovanje u HGK-u

Stručno savjetovanje u HGK-u

U Županijskoj Komori Osijek je 15. rujna, u suradnji s tvrtkom Zaštitainspekt d.o.o. Osijek, održano stručno savjetovanje o energetskim pregledima velikih poduzeća. Predavači na stručnom savjetovanju bili su stručnjaci tvrtke Zaštitainspekt d.o.o. i njihovi vanjski suradnici.

Želeći upoznati velike tvrtke s obvezama koje trebaju ispuniti, u suradnji s tvrtkom Zaštitainspekt organizirano je stručno savjetovanje  na kojem su polaznici upoznati sa sljedećim temama: zakonodavni okvir za provođenje energetskog pregleda, građevinska fizika zgrada, sustav grijanja, hlađenja, ventilacije i dr., sustav električne rasvjete, sustav elektromotornih pogona i energetska mjerenja, analiza transporta i tehnoekonomska analiza i ekonomski opravdane mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Više o događaju.

Nova ovlaštenja tvrtke u 2016.godini

Nova ovlaštenja tvrtke u 2016.godini

U 2016.godini proširili smo svoje djelatnosti iz područja Zaštite na radu i Energetskih pregleda :
 
  • Ispitivanje kemijskih štetnosti
Poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu, u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14), njegovim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima o zaštiti od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti.
 
  • Energetski pregled velikih poduzeća
Velika poduzeća temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15) u obvezi su provoditi energetski pregled svake 4 godine, a rok za provedbu prvog energetskog pregleda je 1.1.2017.godine.

Energetska obnova obiteljskih kuća

Energetska obnova obiteljskih kuća

Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u 2015.godini provela je energetsku obnovu na 17 obiteljskih kuća. Prijava projekata za energetsku obnovu imala ja prolaznost 100% te su odobrena maksimalna subvencionirana sredstva.

Nudimo Vam kompletnu uslugu izrade projektne dokumentacije, energetskog certifikata te savjetovanje pri odabiru izvođača radova.

Obratite nam se s povjerenjem.

  • Tel: 031 250 510
    Fax: 031 250 515

  • Reisnerova 95a
    31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions