Ovlašteni smo od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) za energetske preglede
 jednostavnih i složenih vrsta građevina i energetsko certificiranje (br.ovlaštenja : P-100/2011)


Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Primjenjeni propisi :

 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15, 133/15)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16, 87/16)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15).

Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva.

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

 • Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?

 • Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16.).
 • Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.
 • Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene: 

 • korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
 • korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
 • korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 09. srpnja 2015.

Rok važenja : 10 godina 


Tijekom energetskog pregleda provodimo mjerenje električnih veličina, snimanje vanjske ovojnice i termotehničkog sustava termovizijskom kamerom te druga mjerenja koja su potrebna za utvrđivanje postojećeg stanja.

 


Od 2011. godine stručnjaci iz tvrtke ZaštitaInspekt d.o.o. proveli su više od 200 energetskih pregleda jednostavnih i složenih sustava građevina te projektirali energetske certifikate za iste građevine.


Neke od referenci :

Osnovne i srednje škole :

Tvrtke, općine i ostale nestambene zgrade :

Osnovna škola Antunovac
Osnovna škola Draž
Osnovna škola Popovac
Osnovna škola Feričanci
Osnovna škola Čeminac
Osnovna škola Bratoljuba Klaića
Osnovna škola Piškorevci
Osnovna škola Ivana Kukuljevića
Osnovna škola Viškovci
Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić
Osnovna škola Ladimirevci
Osnovna škola Pirovac
Osnovna škola Čista velika
Osnovna škola Rogoznica
Srednja škola Donji Miholjac
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek
Srednja škola Donji Miholjac
III.Gimnazija Osijek
Graditeljsko geodetska škola Osijek
Ekonomska i upravna škola Osijek
i druge.

Dom zdravlja Osijek i zdravstvene stanice
Dom zdravlja Našice i zdravstvene stanice
Općina Tovarnik
Općina Jarmina
Općina Petrijevci
SOS dječje selo
Metalija Trans d.o.o.
Massilia d.o.o.
Grubeša d.o.o.
Roman d.o.o.
Gradnja d.o.o.
Centar Perić d.o.o.
Plivalište Vukovar
Nastavno sportska dvorana Ugostiteljsko turističke škole Osijek
Dom za starije i nemoćne Velika 
i druge. • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions