Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

ZaštitaInspekt d.o.o. svojom djelatnošću u potpunosti pokriva sva područja zaštite na radu i posjeduje ovlaštenje izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske. Svojim dugogodišnjim iskustvom i vrhunskim stručnjacima jamčimo kvalitetnu i brzu uslugu.

Usluge koje pružamo iz područja Zaštite na radu :
 
 • Ostale usluge iz područja zaštite na radu :
  • Usluge koordinatora I iz zaštite na radu tijekom projektiranja
  • Usluge koordinatora II iz zaštite na radu tijekom građenja

Obratite nam se s povjerenjem!Reference :

INA d.d.
HEP d.d.
HŽ Cargo d.d.
Đuro Đaković d.d.
Hrvatske auto ceste d.o.o.
NEXE Grupa 
Klinički bolnički centar Osijek
Opća županijska bolnica Vinkovci 
Mlinar d.d.
Centar Škojo d.o.o.
Hotel Osijek d.o.o.
Opeka d.d.
Agronom d.o.o.

Karolina d.o.o. 
Plamen d.o.o.
Spin Valis d.o.o.
Metalija trans d.o.o.
Tang Nova Gradiška d.o.o.
Elektrotermički sustavi d.o.o.
Grad Beli Manastir, Lipik, Pakrac
50-tak osnovnih i srednji škola na području Osječko baranjske, Vukovarsko srijemske i Požeško slavonske županije
i mnogi drugi.

 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2017 ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Developed by Horizont Solutions