Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. od 2017. godine akreditirana je za ispitivanje i vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevine.


ZaštitaInspekt d.o.o. akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u
području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1294.      (
POTVRDA O AKREDITACIJI.)


Laboratorij je akreditiran prema sljedećim normama:


Sustav zaštite od djelovanja munje na građevine

Vizualni pregled sukladno normi:
HRN EN 62305-3:2013 (IEC 62305-3:2010, MOD; HD 62305-3:2011) Točka: E.7.2.3


Mjerenje neprekidnosti Faraday-evog kaveza sukladno normi:
HRN EN 62305-3:2013 (IEC 62305-3:2010, MOD; HD 62305-3:2011) Točka: E.7.2.4. 

Svojim stručnim timom Laboratorija i vrhunskom opremom, tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža Vam kvalitetnu uslugu i predstavlja pouzdanog partnera za dugoročnu suradnju.

Obratite nam se s povjerenjem!
  • Tel: 031 250 510
    Fax: 031 250 515

  • Reisnerova 95a
    31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions