Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. od 2017. godine akreditirana je za ispitivanje niskonaponskih električnih instalacija.


ZaštitaInspekt d.o.o. akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u
području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1294.      (
POTVRDA O AKREDITACIJI.)


Laboratorij je akreditiran prema sljedećim normama:


Niskonaponske električne instalacije

Vizualni pregled sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.2.3.

Neprekidnost vodiča sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.2 

- Izolacijski otpor sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.3

Ispitivanje izolacijskog otpora koje potvrđuje učinkovitost zaštite s SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.4

Ispitivanje izolacijskog otpora koje potvrđuje učinkovitost izolacijskog otpora poda i zida/impedancija sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.5

Provjera faznog vodiča sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.6

- Ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost automatskog isklopa opskrbe sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.7 
 
Ispitivanje koje potvrđuje učinkovitost dodatne zaštite sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.8

- Ispitivanje redoslijeda faza sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.9

Funkcionalna ispitivanja suklano normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.10

Pad napona sukladno normi:
   HRN HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, HD 60364-6:2016) Točka: 6.4.3.11

Svojim stručnim timom Laboratorija i vrhunskom opremom, tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža Vam kvalitetnu uslugu i predstavlja pouzdanog partnera za dugoročnu suradnju.

Obratite nam se s povjerenjem!
  • Tel: 031 250 510
    Fax: 031 250 515

  • Reisnerova 95a
    31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions